Handleiding

Waar kan ik alles vinden? Homepage   Logo – Een ge-uploade afbeelding van formaat 900×110 van type .png Dashboard -> Weergave -> Evolution Theme Options -> General Settings -> General Hoofdmenu – Standaard WordPress Menu F Dashboard -> Weergave -> Menu’s   3. Featured Slider – Slider die de Uitgelicht afbeelding + tekst toont van geselecteerde Pagina’s F Slider:​Dashboard...

Read More

Rouw- en verliesverwerking

Rouw- en verliesverwerking

De methode rouw- en verliesverwerking gaat niet alleen over rouw- of verlies bij dood maar ook over verlies van werk, voorbije relaties, verlies van gezondheid en ongewilde kinderloosheid. Soms kan dit ervaren verlies pril zijn, soms ook al decennia oud. We spreken hier dan van Unfinished Business Syndrome (UBS). Het doel van deze methode is om negatieve spanning die samenhangt met het ervaren verlies te verminderen of te laten verdwijnen en om...

Read More

Praktisch-materiële methode

Praktisch-materiële methode

De praktisch-materiële methode richt zich op het verminderen van spanningen door praktische zaken waarmee de client zit samen te inventariseren, mogelijke oplossingen samen te bespreken en stapsgewijs de problemen te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen overzicht krijgen door het samen opzetten van een adequate administratie, bemiddeling bij schulden, belangenbehartiging, budgetbegeleiding, maar ook het verstrekken van informatie of...

Read More

Counseling

Counseling

Counseling is een vorm van vraaggestuurde hulpverlening waarbij de client centraal staat. Counseling is een basismethode van het maatschappelijk werk waarbij het contact met de client voorop staat en het verhaal van de client en wat deze wil het uitgangspunt vormt. Het doel van counseling is dat de client de bronnen van onrust en spanning herkent, meer inzicht krijgt in de manier waarop hij/zij met problemen omgaat en zich leert richten op de...

Read More

Coaching

Coaching

Coaching is een doelgericht proces dat door de cliënt (de coachee) zelf in gang wordt gezet om tot persoonlijke effectiviteit te komen. Het gaat dan over bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontdekken en toepassen van de eigen positieve kracht. De coach ondersteunt de coachee door samen de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vooraf gesteld doel te kunnen komen. Er is altijd sprake van een...

Read More