Coaching

Posted by on januari 1, 2013 in Methoden

Coaching


Coaching is een doelgericht proces dat door de cliënt (de coachee) zelf in gang wordt gezet om tot persoonlijke effectiviteit te komen. Het gaat dan over bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontdekken en toepassen van de eigen positieve kracht. De coach ondersteunt de coachee door samen de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vooraf gesteld doel te kunnen komen. Er is altijd sprake van een gelijkwaardige relatie, waarbij uitdrukkelijk ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft en neemt voor het proces. De coach kan de coachee ondersteunen in het bereiken van zijn/haar doelen door vragen te stellen, te prikkelen, te spiegelen en te steunen.

Coachingsvragen kunnen op zeer uiteenlopende gebieden worden gesteld:

  • op persoonlijke groei en effectiviteit
  • op het nemen van besluiten
  • arbeidsgerelateerde vragen
  • zingeving