Counseling

Posted by on januari 1, 2013 in Methoden

Counseling

Counseling is een vorm van vraaggestuurde hulpverlening waarbij de client centraal staat. Counseling is een basismethode van het maatschappelijk werk waarbij het contact met de client voorop staat en het verhaal van de client en wat deze wil het uitgangspunt vormt. Het doel van counseling is dat de client de bronnen van onrust en spanning herkent, meer inzicht krijgt in de manier waarop hij/zij met problemen omgaat en zich leert richten op de eigen kracht en positieve eigenschappen. Hierdoor krijgt de client meer grip op het eigen (verwerkings-)proces en weet weer welke richting op te gaan.

Counseling is een laagdrempelige vorm van emotionele hulpverlening waarbij het doel is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.