Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

Mijn missie is ervoor te zorgen dat u oprechte, blijvende en positieve veranderingen ervaart, door als uitgangspunt uw klachten serieus te nemen en samen te zoeken naar gepaste oplossingen die uw leven merkbaar verbeteren.

De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger.

Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven (Beroepsprofiel, NVMW 2006).
 

Visie

Mijn visie is dat iedere persoon uniek is en dat elk mens de voor hem/haar beste keuze maakt die op dat moment beschikbaar is. Er bestaat geen falen, wel leren. Elke crisis is een kans om te groeien en positieve verandering is altijd mogelijk.