Praktisch-materiële methode

Posted by on januari 1, 2013 in Methoden

Praktisch-materiële methode

De praktisch-materiële methode richt zich op het verminderen van spanningen door praktische zaken waarmee de client zit samen te inventariseren, mogelijke oplossingen samen te bespreken en stapsgewijs de problemen te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen overzicht krijgen door het samen opzetten van een adequate administratie, bemiddeling bij schulden, belangenbehartiging, budgetbegeleiding, maar ook het verstrekken van informatie of advies en verwijzing naar andere hulpverlenende instanties. De cliënt wordt gemotiveerd om zoekgedrag te ontwikkelen en om zich te bekwamen in probleemoplossende vaardigheden.

De praktisch-materiële methode wordt ook ingezet bij werkgerelateerde problemen, bijvoorbeel bij reïntegratie. Deze methode helpt de cliënt zich bewust te worden van de eigen wensen met betrekking tot werk of studie en bij het zich bewust worden van de eigen kwaliteiten en krachten.