Rouw- en verliesverwerking

Posted by on januari 1, 2013 in Methoden

Rouw- en verliesverwerking

De methode rouw- en verliesverwerking gaat niet alleen over rouw- of verlies bij dood maar ook over verlies van werk, voorbije relaties, verlies van gezondheid en ongewilde kinderloosheid. Soms kan dit ervaren verlies pril zijn, soms ook al decennia oud. We spreken hier dan van Unfinished Business Syndrome (UBS). Het doel van deze methode is om negatieve spanning die samenhangt met het ervaren verlies te verminderen of te laten verdwijnen en om een intensieve periode of gebeurtenis af te ronden. Hierdoor wordt psychisch meer rust en stabiliteit ondervonden, waardoor er een nieuwe periode kan ingaan, waarin het verlies een plaats heeft gekregen.

De methode rouw- en verliesverwerking richt zich niet alleen op het verlies, maar ook op hoe iemand met dit verlies omgaat en hoe iemand zich gesteund voelt. Verliesverwerking gaat over bewust en waardig afscheid nemen van dat wat verloren is gegaan en met hernieuwde kracht de nieuw ontstane situatie hanteren.

Je kunt niet tegengaan dat de vogels van het verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken. (Chinees gezegde)